Illa strukturerade problem

Ibland talar man om ”wicked” eller ”ill-structured” om problem som inte har en enkel och slutgiltig lösning. Exempel på illa strukturerade problem är frågor om hållbarhet, integration, sysselsättningspolitik, matsäkerhet, att leda en organisation, eller att föra krig mot terrorism. Här är ett exempel från Afghanistan: När General Stanley McCrystal såg diagrammet sa han ”When we … Read more