Att gå bortom konventionerna

En vanlig syn på personlig utveckling är att det inte handlar om att utveckla nya förmågor och lära sig mer saker, utan att utveckling innebär att man ska ta bort saker och skala av. Då innebär ofta att man ska ifrågasätta normer, konventioner och de präglingar man fått av att växa upp i den här kulturen. Man kan uttrycka det som att man av kulturen får stöd och hjälp att växa, men bara upp till en viss nivå. Ska man ta sig vidare måste man ifrågasätta och gå bortom det som är allmänt accepterat, förbi konventionerna.

Lawrence Kohlberg gjorde med sin teori för moralisk utveckling en enkel indelning i pre-konventionell, konventionell och post-konventionell, där post-konventionell handlar om att förstå konventionerna men söka sig förbi dem. Det innebär att man litar mer till sin egen förmåga att avgöra vad som är rätt och fel, snarare än vad som är kulturellt accepterat.

Den här sajten och mitt arbete handlar ju till stor del om mycket abstrakta och komplexa teorier, men anledningen till att jag arbetar med de frågorna är att jag från början försökt komma fram till hur jag ska leva mitt liv, hur jag ska hantera vardagen och vad det innebär att växa som människa. Därför gillar jag att röra mig mellan det konkreta och vardagliga och vidare till det abstrakta och teoretiska. Men teorierna måste hänga ihop med verkligheten och vardagen, annars är det liksom ingen vits med det.

När det gäller att ifrågasätta samhällets och kulturens påverkan på oss individer så att vi individer kan ta ett större ansvar för vårt eget välbefinnande och växande, så gäller det att inte glömma att det är vårt fungerande samhälle som ser till att vi får mat på bordet, värme, skydd, en fungerande infrastruktur osv. Hur mycket jag än vill gå mina egna vägar så måste vi ha ett fungerande samhälle – och det är ingen självklarhet.

Därför tycker jag att ett bra tips för att växa som människa är att inte förlita sig blint på att farbror Staten tar hand om oss utan att man försöker bli medveten om vad som krävs för att våra liv ska gå runt. Men också att man blir medveten om vad som krävs för att samhället ska gå runt, tex i kristider. Precis som att det är svårt att klippa navelsträngen till mamma när man nästa dag kommer dit med tvätten, får middag och ekonomiskt stöd.

Men farbror Staten kan också ibland också behöva hjälp att fungera vid störningar, resiliens kallas det. Här är ett roligt och givande spel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

http://isstormen.msb.se/game

Jag klarade mig ganska bra med 80%! Spöar du det?

2 thoughts on “Att gå bortom konventionerna”

Comments are closed.