Könsrepresentation inom ingenjörsyrken

Här kommer några reflektioner om jämställdhet med fokus på ingenjörsutbildningar, jag är ju själv lektor och lärare i byggteknik. Ämnet är intressant eftersom det är politiskt laddat och för att vi i och med jämställdhetsintegreringen uppmuntras att tänka i termer av genus och jämställdhet. Dessutom är det komplext och spänner över många fält – biologiska, … Read more

AI + Vuxenutveckling = ?

Under sommaren har jag hunnit läsa en del som ligger utanför mitt fält, t ex Max Tegmarks bok Liv 3.0 som ger en introduktion kring artificiell intelligens, dess utveckling och risker. Dessutom har jag lyssnat på en del paneldebatter och poddar i ämnet och tänker nu dela några reflektioner främst utifrån vad ett vuxenutvecklingsperspektiv kan … Read more

Flera filter?

Jag läser ”Två filter – Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig” av Andreas Bergh och grunnar lite på vad det är som grumlar vår lins när vi försöker förstå världen. Först lite om boken.   Bergh adresserar frågan om faktaresistens i samhällsdebatten och föreslår två filter som kan … Read more

Den skötsamme arbetaren

För ungefär 10 år sedan var jag med och startade en integral salong, det innebär ungefär en grupp där man ses med jämna mellanrum och utforskar olika aspekter av personlig och kulturell utveckling, främst utifrån ett integralt synsätt. Vi sågs under ett antal år och utforskade utveckling i filosofiska, psykologiska och andliga termer genom föredrag, … Read more

Känslan kommer före tanken

Vad kommer först? Resulterar känslor från tankar eller tvärt om? Hönan eller ägget? Även om relationen mellan tanke och känsla, mellan kognition och emotion, har diskuterats och debatteras sedan urminnes tider vågar jag påstå att tanken oftast har betraktats som överordnad. Åtminstone vill vi gärna se oss som vetenskapligt tänkande rationella varelser som sätter känslorna … Read more