Om mig

Jag heter Kristian Stålne, jag är teknologie doktor, civilingenjör och universitetslektor på Malmö universitet där jag undervisar i strukturmekanik och akustik, samt bedriver ämnesöverskridande forskning inom byggämnen och i vuxenutveckling och komplexitet som denna sida främst handlar om.

Du kan maila mig på kristian (at) komplexitet.se

Jag finns också på twitter: @komplexitet och på facebook där jag skriver mest om mina och andras aktiviteter kring vuxenutveckling. Jag har även en hemsida där jag skriver på engelska: fication.se. Här bloggar jag emellanåt om aktiviteter inom vuxenutvecklingen. Jag har också en engelskspråkig blogg fication.se där jag emellanåt skriver kring utvecklingsrelaterade ämnen, ofta ur ett än vidare perspektiv. Följ mig på facebook för att få koll på öppna föreläsningar eller andra aktiviteter: https://www.facebook.com/kristian.stalne

Här är en kort presentation (3 min) av min bok Vuxen men inte färdig: Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening, mer info om boken finns nedan.


Kortföreläsning om jagutveckling

Här är en kortföreläsning (20 min) om jagutvecklingens stadier från min bok som jag gav i en akademisk kvart på Malmö universitet.

Nu har min bok om vuxenutveckling släppts!

VuxenMenInteFärdigBarn går igenom ett antal utvecklingsstadier för att stegvis utvecklas till vuxna individer. Vid 18-20-årsåldern är man vuxen. Färdig. Vad är sedan meningen med livet?
För att möta livets utmaningar fortsätter vi som vuxna att stegvis utveckla vår förmåga till komplext tänkande, meningsskapande och självreflektion. Denna bok ger en lättillgänglig introduktion till forskningen om vuxenutveckling.

Boken finns endast i tryckt form och kan beställas från www.fabriciusresurs.se/bocker, hos Bokus eller Adlibris.

Här på min hemsida, i läshörnan, kan du läsa mer om forskningsfältet vuxenutveckling och dess teorier, men den bästa samlade introduktionen ges förstås i boken. Här tar jag ett helhetsgrepp på de centrala teorierna och presenterar forskningen och metoderna som de bygger på, samt ger en omfattande beskrivning av utvecklingsstadierna med Loevingers jagutvecklingsteori som utgångspunkt. Här beskrivs också den stadievisa utvecklingen av förmågor som komplext tänkande, perspektivtagande, värdering av kunskap och kunskapssyn, förmåga att ta ansvar osv.

Boken inleds med en självbiografisk beskrivning av min egen utvecklingsresa från civilingenjörsstudent och sedan doktorand till en mer komplex tänkare i bredare avseende via en serie kriser och transformationer. I den tredje och sista delen kliver jag ur fältets ramar, belyser min egen utveckling från stadieteorierna och diskuterar mer kritiskt om utvecklingen alltid är önskvärd och av godo. Till vad ska utvecklingen vara och blir man lycklig av att utvecklas?

Vuxen men inte färdig är den första svenska introducerande boken om vuxenutvecklingens forskning. Den kommer lägligt i en tid då vi står inför stora och komplexa samhällsutmaningar som inte låter sig lösas med enkla åtgärder inom begränsade perspektiv och ämnesområden.

Boksignering. Foto: Liv Fabricius

Stina Deurell har hjälpt mig att skapa och designa sajten.