Välkommen

Välkommen till komplexitet.se!
Den här hemsidan handlar om hur vi bedriver forskning kring personlig utveckling eller vuxenutvecklingspsykologi som är namnet på forskningsfältet!

Vad innebär det att växa som människa?
Kort kan man säga att vuxenutveckling handlar om hur vi utvecklas genom hela livet att hantera allt mer komplexa samband, ta större ansvar och flera perspektiv, och hur vår syn på världen och oss själva förändras när vi mognar.

I läshörnan kan du läsa introduktioner till de mest centrala teorierna i vuxenutvecklingen som fokuserar på utveckling och transformationer när vi rör oss från ett stadie till nästa.

Här är en introducerande föreläsning på ca 15 min. Jag har även några inspelade föreläsningar om MHC och om Robert Kegans subjekt-objetteori.

Här finns några snabba frågor och svar om Vuxenutveckling.

Hur mäter vi personlig utveckling?
Det finns flera teorier och varje teori har sitt eget sätt att mäta utvecklingen. I vårt svenska nätverk av forskare har vi arbetat på ett eget sätt att snabbt kunna mäta värderingar i ett utvecklingsperspektiv. Det värdesystemtestet beskrivs här och här beskrivs resultatet från den första utvärderingen vi gjort. Här kan du bidra till forskningen och själv göra testet. Det tar bara ca 10 minuter och resultatet kommer att mailas ut när jag gör en ny sammanställning.

Ett pågående arbete handlar om att använda utvecklingsteorierna för att förstå de utmaningar vi står inför, ett sådant mycket komplext ämne är flyktingkrisen. Där har jag skrivit en artikelserie på 10 delar. Här är den första delen och här är den avslutande diskussionen som också sammanfattar hela serien som också innehåller en ganska omfattande genomgång av svensk historia ur ett Spiral Dynamics-perspektiv.

Hälsningar
Kristian Stålne
Här presenterar jag mig och här bloggar jag emellanåt om aktiviteter inom vuxenutvecklingen. Jag har också en engelskspråkig blogg fication.se där jag emellanåt skriver kring utvecklingsrelaterade ämnen, ofta ur ett än vidare perspektiv.