Boken Vuxen men inte färdig

Nu har min bok om vuxenutveckling släppts!

VuxenMenInteFärdigBarn går igenom ett antal utvecklingsstadier för att stegvis utvecklas till vuxna individer. Vid 18-20-årsåldern är man vuxen. Färdig. Vad är sedan meningen med livet?
För att möta livets utmaningar fortsätter vi som vuxna att stegvis utveckla vår förmåga till komplext tänkande, meningsskapande och självreflektion. Denna bok ger en lättillgänglig introduktion till forskningen om vuxenutveckling.

Boken finns endast i tryckt form och kan beställas från www.fabriciusresurs.se/bocker, hos Bokus eller Adlibris.

Här på min hemsida, i läshörnan, kan du läsa mer om forskningsfältet vuxenutveckling och dess teorier, men den bästa samlade introduktionen ges förstås i boken. Här tar jag ett helhetsgrepp på de centrala teorierna och presenterar forskningen och metoderna som de bygger på, samt ger en omfattande beskrivning av utvecklingsstadierna med Loevingers jagutvecklingsteori som utgångspunkt. Här beskrivs också den stadievisa utvecklingen av förmågor som komplext tänkande, perspektivtagande, värdering av kunskap och kunskapssyn, förmåga att ta ansvar osv.

Boken inleds med en självbiografisk beskrivning av min egen utvecklingsresa från civilingenjörsstudent och sedan doktorand till en mer komplex tänkare i bredare avseende via en serie kriser och transformationer. I den tredje och sista delen kliver jag ur fältets ramar, belyser min egen utveckling från stadieteorierna och diskuterar mer kritiskt om utvecklingen alltid är önskvärd och av godo. Till vad ska utvecklingen vara och blir man lycklig av att utvecklas?

Vuxen men inte färdig är den första svenska introducerande boken om vuxenutvecklingens forskning. Den kommer lägligt i en tid då vi står inför stora och komplexa samhällsutmaningar som inte låter sig lösas med enkla åtgärder inom begränsade perspektiv och ämnesområden.

den här sidan finns en lista på förtydliganden och några mindre korrekturfel i boken.

Leave a Comment