Föreläsning – MHC

Här är en kort (10 min) genomgång av MHC, Model of Hierarchical Complexity.

Här är en längre föreläsning (45 min) uppdelat i tre delar. Den första delen går igenom grunderna för MHC och beskrivning av nivåerna 8 Konkret till 12 Metasystmatisk.

Del två tar upp en tillämpning inom akustikteorin som handlar om en härledning av vågekvationen, om stadiebedömning med HSCC.

Den sista delen går igenom nedåtassimilering, transition mellan två stadier, framtida uppgifter och vidare tillämpningar.