Läshörnan

Det här är läshörnan som lämpar sig bäst för den avancerade och kritiska läsaren. Här presenterar jag några av de viktigaste teorierna som ligger till grund för vuxenutvecklingen.

Jean Piaget: En kortfattad och förenklad översikt över Piagets utvecklingsstadier. Piaget lägger grunden för den konstruktivistiska idétraditionen som sträcker sig vidare genom bland andra Lawrence Kohlberg, Robert Kegan och Michael Commons.

Lawrence Kohlberg, blev ju berömd för sitt arbete kring moralisk utveckling. Han vidareutvecklade Piagets stadieteori att sträcka sig vidare genom vuxenlivet och var den som satte ordentlig fart på forskningen vid Harvard.

Robert Kegan, en av många efterföljare till Kohlberg som sökte efter hur det underliggande meningsskapandet utvecklades genom livet. Centralt för teorin är beskrivningen hur en transition från ett stadie till nästa sker genom att ens meningsskapande som man är inbäddad i görs till ett objekt som är synligt och som man kan förhålla sig till. Kegans teori presenteras också i en föreläsning.

Jane Loevinger, kom från en annan idétradition, en psykometrisk. Loevinger samlade tillsammans med sitt team in en stor mängd data från ett sk meningskompletteringstest varvid olika stadier utkristalliserade sig. Det ledde till en manual och en rik beskrivning av olika stadier. Testerna och teorin vidareutvecklades av bl a Bill Torbert och Susanne Cook-Greuter.

Michael Commons, som tillsammans med kollegor skapade MHC, Model of hierarchical complexity, eller hierarkisk komplexitet. Modellen har fått stor betydelse för vuxenutvecklingsfältet i och med att den tydligt definierar vad ett stadie är på ett  stringent och matematiskt grundat vis.

Leadership agility – fem stadier av ledarskap, utifrån en studie av Bill Joiner och Stephen Josephs om hur ledarskap utövas av människor som befinner sig vid fem stadier av ego-utveckling enligt Loevinger.

Reflective judgment – King och Kitcheners modell över hur kritiskt tänkande eller förmåga att hantera illa strukturerade problem utvecklas. Reflective judgment model har sju stadier som visar hur vi går från oreflekterad säkerhet, till osäker relativism och vidare till en förmåga att navigera och värdera i osäkerhet.

Sex språk för kunskap och lärande – Erik Jan van Rossum och Rebecca Hamers modell över hur synen på kunskap och lärande utvecklas. Den kan sägas vara besläktad med Kegans subjekt-objektteori och King och Kitcheners reflective judgment model.

Socialt perspektivtagande – Hur förmågan att ta perspektiv på sociala komplexa frågeställningar utvecklas genom livet. Beskrivningen utgår från Robert Selmans forskning och Cheryl Armons vidareutveckling.

Värdesystemtestet, här beskrivs hur vi genomför analysen av värdesystemtestet och vad vi ska ha det till.

Resultat från värdesystemtestet, en redovisning av första analysrundan.

Länkar och andra resurser.

2 thoughts on “Läshörnan”

Comments are closed.