Excellent Teaching Practitioner

I början av sommaren fick jag besked om att min ansökan till LTH:s pedagogiska akademi bifallits, vilket innebär att jag erhållit den akademiska kompetensgraden ETP, eller Excellent Teaching Practitioner. Man skulle kunna säga att en ETP motsvarar en docentur, fast med inriktning mot den pedagogiska gärningen istället för ens forskningsområde. Ansökan går till så att … Read more