Gästspel i Uppsala

Tidigare i veckan skrev jag en introduktion till Erik Jan van Rossum och Rebecca Hamers modell 6 språk om kunskap och lärande (läs gärna det innan du fortsätter här). Modellen är inspirerad av den fenomenologiska forskningen av Marton och Säljö och av vuxenutvecklingsteorier som Robert Kegans subjet-objektteori men vinklad mot kunskapssyn. Nu är teorin också … Read more