Två nyanser av transformation

När människor talar om personlig utveckling så menar de i regel olika saker. I sammanhang som hållbarhetsområdet, politisk aktivism, new-age kretsar och även jämställdhetsområdet verkar det finnas en viss uppfattning om personlig transformation, något man skulle kunna kalla en två-stadiemodell. Den består av följande två stadier: 1. De som sitter fast i den gamla synen/gamla … Read more