Årskrönika 2012 ur ett utvecklingsperspektiv

Nu är det dags för en årskrönika ur ett utvecklingsperspektiv. Men först en enkel värderingskarta att utgå från. I vårt värdesystemtest har vi kunnat identifiera sex olika profiler som snart ska redovisas, men en enklare indelning när man studerar kulturella värderingar i ett utvecklingsperspektiv är den i traditionella, moderna och postmoderna värderingar. Det finns också … Read more

Några vetenskapliga framsteg

Journal of Adult Development är en vetenskaplig tidskrift som handlar om just vuxenutveckling och strax ska ett specialnummer publiceras, det finns redan att läsa på SRAD:s hemsida. Specialnumret fokuserar på hur man mäter utveckling genom hela det vuxna livet och många av artiklarna handlar om MHC. Tre artiklar med svenskt deltagande kan nämnas: 15. A … Read more