Värdesystemtestet

Instruktion: För varje fråga ska du betygsätta 1-5 genom att klicka 5 för det alternativ som stämmer bäst, 4 för det som stämmer näst bäst o.s.v till 1 för det alternativ du minst håller med. Det är viktigt att du rangordnar samtliga 5 påståenden, och att du försöker särskilja dessa åt så att inte flera påståenden får samma rangordning.

Alltså: 5 = Bäst, 1 = Sämst!