Om mig

Kristian till bok
Foto: Sofie Sivermark

Jag som driver denna hemsida heter Kristian Stålne. Jag är civilingenjör i teknisk fysik och disputerade 2009 i byggnadsmekanik vid Lunds tekniska högskola. Sedan dess har jag också forskat och undervisat i vuxenutvecklingspsykologi där jag publicerat flera peer-granskade artiklar tillsammans med ledande forskare i fältet, främst om hierarkisk komplexitetsanalys enligt Model of Hierarchical Complexity, men också om jagutveckling enligt Loevinger, Cook-Greuter och Torbert. Jag är medgrundare till ett europeiskt nätverk i vuxenutveckling, ESRAD, och har tillämpat vuxenutvecklingsteorierna i pedagogisk praktik och teori vilket ledde till att jag 2014 erhöll utmärkelsen ETP, Excellent teaching practitioner, vid LTH. 2012 blev jag utsedd till årets lärare på V-programmet på LTH.

Sedan i augusti 2015 arbetar jag som universitetslektor på Malmö universitet där jag undervisar byggingenjörsstudenter och forskar kring holistiska och metateoretiska perspektiv kring byggande och hållbar utveckling. Ett annat forskningsområde är ledarskap, organisationsdesign och kulturell utveckling enligt utvecklingsperspektiven från forskningsfältet.

Sedan 2011 har jag skrivit ett antal introducerande texter om vuxenutveckling och på den här sidan har jag samlat beskrivningar av de viktigaste teorierna tillsammans med några inspelade föreläsningar.

Tidigare intressen är hundträning, musik, och ett ganska flitigt bloggande, men numera sker det mer sporadiskt eftersom ett annat projekt tagit upp min tid, nämligen att skriva en bok om vuxenutveckling. Den har dels en personlig del där jag beskriver min egen utveckling, de transformationer jag gått igenom och varför jag som fysiker och ingenjör engagerat mig i denna psykologiska forskning om personlig utveckling. Men främst tar jag ett helhetsgrepp om de mest centrala vuxenutvecklingsteorierna, på vilken vetenskaplig grund de vilar och vad de säger om hur vi växer som människor, hur vi lär oss att hantera komplexa problemställningar och hur vi kan förstå vår omvärld och vår egen plats i den på ett mer komplext sätt. Kort sagt, vad det innebär att leva ett komplexare liv.

Du kan maila mig på kristian (at) komplexitet.se

Jag finns också på twitter: @komplexitet och på facebook. Jag har även en hemsida där jag skriver på engelska: fication.se.

Stina Deurell har hjälpt mig att skapa och designa  sajten.