Länkar

Här följer en lista på länkar och användbara resurser:

European Society for Research in Adult Development http://www.europeadultdevelopment.org/

Society for Research in Adult Development: http://www.adultdevelopment.org/

Dare association (Michael Commons): http://dareassociation.org/

Samling introducerande MHC-artiklar: http://dareassociation.org/world_futures.php

En av online-tidskrifterna för vuxenutveckling och liknande ämnesöverskridande forskning: http://integral-review.org/

Diskussionslistan för vuxenutveckling, där världens vassaste vuxenutvecklingsforskare finns: http://tech.groups.yahoo.com/group/adultdevel/

Vill man diskutera filosofi, psykologi, livsåskådning mm så rekommenderar jag det svenska forumet jag besöker (och äger): http://www.cognito.se/

Min personliga blogg med mycket info om vuxenutveckling: http://fication.se

Thomas Jordan, kollega från Göteborgs universitet, med stor erfarenhet av forskning och arbete med vuxenutvecklingsteorier: http://www.perspectus.se/tjordan

Fler följer…

2 thoughts on “Länkar”

  1. Hello Kristian!
    Thank you for the opportunity to participate in your survey.
    I am right now in Stockholm at a 3-day workshop with Bill Joiner (LeadershipAgility). I will circulate your survey among the participants here.
    All the best !
    /Kaarina

Leave a Comment