Föreläsning – Robert Kegans subjekt-objektteori

Här är en föreläsning om Robert Kegans subjekt-objektteori som handlar om hur vi skapar mening och hur detta meningsskapande utvecklas och blir mer komplext genom hela livet. Föreläsningen är från vår kurs i vuxenutveckling i januari 2012. Den är uppdelad i fyra pass och totalt 90 minuter lång. Eventuellt ska jag kunna redigera en kortare version.

http://hj-lxstream.hj.se/doplay/robert_kegans_subjektobjektteoribd