Att gå bortom konventionerna

En vanlig syn på personlig utveckling är att det inte handlar om att utveckla nya förmågor och lära sig mer saker, utan att utveckling innebär att man ska ta bort saker och skala av. Då innebär ofta att man ska ifrågasätta normer, konventioner och de präglingar man fått av att växa upp i den här … Read more

Illa strukturerade problem

Ibland talar man om ”wicked” eller ”ill-structured” om problem som inte har en enkel och slutgiltig lösning. Exempel på illa strukturerade problem är frågor om hållbarhet, integration, sysselsättningspolitik, matsäkerhet, att leda en organisation, eller att föra krig mot terrorism. Här är ett exempel från Afghanistan: När General Stanley McCrystal såg diagrammet sa han ”When we … Read more