Artikel om vuxenutveckling i Mensas tidning

Jag har nyligen bidragit med en kortare artikel om vuxenutveckling i Mensas medlemstidning, Legatus Mensae, som hade temanummer om personlig utveckling.

Artikeln inleds så här:

“Om man är en komplex tänkare inom ett visst område, t ex inom matematik eller fysik, har man då nödvändigtvis en god förmåga till självreflektion och är man då också en bra ledare? Och kan man verkligen säga att en människa är mer eller mindre bra på självreflektion och ledarskap?”

För att besvara de inledande frågorna introducerar jag MHC och pekar också mot jagutvecklingen för att illustrera att man som komplex tänkare inte bara kan ställa ut skorna på banan i olika frågor.

Om man liksom jag inte är medlem kan man läsa hela artikeln här.