Illa strukturerade problem

Ibland talar man om ”wicked” eller ”ill-structured” om problem som inte har en enkel och slutgiltig lösning. Exempel på illa strukturerade problem är frågor om hållbarhet, integration, sysselsättningspolitik, matsäkerhet, att leda en organisation, eller att föra krig mot terrorism. Här är ett exempel från Afghanistan:

När General Stanley McCrystal såg diagrammet sa han ”When we understand that slide, we’ll have won the war”. Om de verkligen varit kapabla att förstå det diagrammet så hade de kanske inte varit i Afghanistan över huvud taget.

Vi lever i en oändligt komplex värld, men de modeller vi använder för att navigera i den är i regel alltför enkla. En general kan ha en syn på sitt uppdrag som mycket enkelt: identifiera fienden – nedkämpa fienden – repetera tills kriget är vunnet, men det fungerar inte riktigt så om kriget är ”war on terror”. I verkligheten kan det ju mycket väl vara så att kriget mot terrorismen skapar fler terrorister än man lyckas nedkämpa. Och det kan mycket väl vara så att kriget skadar den egna nationen mer än man kan vinna, tex i form av att man urholkar sina demokratiska ideal eller kör den egna ekonomin i botten.

Eftersom vi människor har olika förmåga att tänka komplext kommer vi att förstå problemen på olika sätt. För enkelhets skull kan vi anta att vi har antingen lågkomplexa eller högkomplexa tänkare. De lågkomplexa har enkla kartor över verkligheten och kommer också att föreslå enkla och slutgiltiga lösningar. Högkomplexa tänkare däremot inser att:

–          man måste ofta kombinera olika förhållningssätt och strategier,

–          man måste ofta samarbeta med olika aktörer

–          problemet kanske inte alls är lösbart

–          eventuella lösningar kan skapa nya oförutsedda problem

–          viktigare än att lösa problemet är ofta att förstå frågan

–          kartan och förståelsen av problemet alltid är begränsad och kan utvecklas under resans gång

John Lennon sa att livet är det som händer dig medan du är upptagen med att göra upp planer.

Man skulle kunna säga att livet är ett illa strukturerat problem.

2 thoughts on “Illa strukturerade problem”

 1. Hej!
  Jag fick inslaget från en vän och kollega och tycker att du beskriver wicked problems på ett ellegant sätt. Vi har funderat mycket på en översättning för ordet “wicked” och samma vän föreslår att man kallar dem för resistenta problem. Jag själv har mer invändning mot ordet problem – för problem innebär ofta att det finns hopp om en lösning…

  Vi har haft mycket nytta av tankar kring wicked issues i våra försök att förstå samhällskonflikter och frågan om social hållbarhet. Jag tycker att det är intressant att du tänker på sådana frågor i samband med personlig utveckling.

  Utmaningen är att vi sitter i strukturer som är skapade i en värld där lågkomplextänkandet är vanligt och att vi då försöker hantera komplexa frågor utan att växla upp till ett nytt sätt att se och ett nytt sätt att förhålla oss till världen runtom oss.

  Vänliga hälsningar

  Bernard le Roux

 2. Tack för input Bernard!

  Ja, inte självklart vad bästa översättningen är. Håller med om att våra strukturer, av alla olika slag, inte alltid är särskilt väl anpassade till de utmaningar vi står inför, även om de erbjuder stöd till en del välstrukturerade problemställningar…

  Kristian

Comments are closed.