Hur komplext är ett träd?

När man talar om MHC som modell för komplexitet är det bra att ha i åtanke att den inte handlar om hur komplexa saker är, som ett föremål, en melodi eller en organisation. MHC handlar om hur komplext vi kan tänka, analysera och resonera om saker. För enkelhets skull kan man säga att vi tittar ut på en värld som är oändligt komplex, men de modeller vi använder för att navigera är alltid begränsade och har en viss komplexitet.

Här är ett exempel från filmen Avatar om hur två människor kan ha olika syn på vad ett Pandora-träd är:

Augustine: What we think we know – is that there’s some kind of electrochemical communication between the roots of the trees. Like the synapses between neurons. Each tree has ten to the fourth connections to the trees around it, and there are ten to the twelfth trees on Pandora…
Selfridge: That’s a lot, I’m guessing.
Augustine: That’s more connections than the human brain. You get it? It’s a network – a global network. And the Na’vi can access it – they can upload and download data – memories – at sites like the one you just destroyed.
Selfridge: What the HELL have you people been smoking out there? They’re just… goddamn… trees.

 

För en del är ett träd en del av ett ekosystem och hem åt andra organismer, för en del är det något som binder och förhindrar jorden från att erodera, för en del är det ett omfattande system av avlånga celler som suger upp vatten från marken och omvandlar koldioxid till syre med solljus, för en del är det ett kulturarv, och för en del är det ved.

På samma sätt har en spade eller en sång inte en viss komplexitet, men däremot befinner sig skaparen eller användaren av spaden eller sångens upphovsmakare på ett visst stadie. Det går också att bedöma organisationskonsultens uppfattning av hur en organisation bör fungera, precis som de anställdas. Det går inte att säga hur komplex en mobiltelefon är, men däremot hur komplext ingenjören resonerat och hur komplext användaren ser på den.

1 thought on “Hur komplext är ett träd?”

Comments are closed.